Kwaliteit

Klachten

Heb je een klacht over Embrace, dan hopen we van harte dat je ons dit persoonlijk wilt vertellen. We begrijpen dat het soms lastig is om dit mondeling te doen. Voor dat soort situaties hebben wij een digitaal formulier. Als je hierop je klacht formuleert, dan nemen we telefonisch of via de mail contact met je op, zodat we het alsnog kunnen bespreken.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is, en werkt onafhankelijk en is daarom in dienst van Zorgbelang Drenthe. Dit betekent dat de vertrouwenspersoon helpt en meedenkt zonder daarbij het belang van Embrace voor ogen te hebben. De vertrouwenspersoon is adviserend. De cliënt is vrij om zelf te bepalen of, en wat hij doet met de adviezen die gegeven worden.

Medenzeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van Embrace bestaat momenteel uit zes leden: drie cliënten en/of ouders van cliënten en drie medewerkers van Embrace. De medezeggenschapsraad is er voor cliënten en medewerkers, zodat zij kunnen meedenken en meepraten over de eigen toekomst binnen Embrace. Zij behartigt de belangen van cliënten en medewerkers en is hun aanspreekpunt.